Aktualności - rok szkolny 2011/2012


czwartek, 30 czerwca 2011 r.
Szkolny Klub Bezpieczeństwa,
I miejsce w Polsce, wręczenie nagród w Sejmie,

czytaj więcej...

33-102 Tarnów ul. Niedomicka 20. Dyrektor: Maria Barczyk.
Telefon: (014) 626-69-58. E-mail: sekretsp10@umt.tarnow.pl.